speling  
omslagen-speling
kennismaken
abonneren
lossenummers
kunstenaar


links


Nieuwste nummer

Bestel hier

 

Spreuk van de week: Aktueel

Hecht gewicht aan de kleinste zaken, 
veracht geen enkele.

Leestekens 

Tot eind mei geen nieuwe spreuk en aktueel i.v.m. vakantie webmaster

Van week tot week een foto van Joost de Wert:


Speling 2014/1: Seks

Is er een terrein in het leven dat voor meer dubbelzinnigheden en tegenstellingen vatbaar is dan seksualiteit? Is er een onderwerp waar zó veel verschillende meningen, ervaringen en denkbeelden over bestaan? Seks is een gebied waarover gesproken wordt, waar mensen mee te maken hebben, graag of niet. Je kunt er niet omheen. Seks ís er, in het leven van alledag, in het nieuws, in de krant, in tijdschriften, op internet, radio en televisie, op straat, in ons hoofd.
Deze jaargang van Speling gaat over thema’s en fenomenen waar we heden ten dage mee worden geconfronteerd, die zich opdringen, waar we niet omheen kunnen, die emoties oproepen en de boventoon voeren in gesprekken. De vragen die steeds worden gesteld zijn: Waarover praten wij? – En waar gaat het dan over? Met dit jaarthema van Speling willen we proberen deze werelden (Seks, Sport, Sociale media en Stress) in kaart te brengen, zicht te krijgen op de praktijken en de onderliggende waarden. Waar bieden die gebieden ontwikkelingsmogelijkheden voor lichaam en geest? Waar zijn ze beknellend? Wanneer spreek je van vormend en verrijkend, wanneer is er sprake van verarming en hedendaagse gekte?


Inhoudsopgave:

Seks: waarover praten wij? – Yvonne Kroonenberg

Vrijwel niets – Paul van Tongeren

Van Freud naar gender. Wisselende sociale visies op seksualiteit – Patrick Vandermeersch

Seks als ontwikkelingsopdracht – Lisette Thooft

Over seksualiteit en mystiek. Notities naar aanleiding van Bernini’s beeld van Teresa van Avila – Grietje Dresen

De buik van Etty Hillesum – Ria van den Brandt

Over Vonne van der Meer, Het smalle pad van de liefde – Annette van Dijk

Jezelf leren blootgeven – Aloys Wijngaards en Brenda Matthijssen

Hoera een dochter... – Floris Siro

Het zal toch niet weer waar zijn. Over hulpverlening en seksueel misbruik – Jan Bodisco Massink

Ze hebben niets te verbergen. Over het werk van Janpeter Muilwijk – Daan Van Speybroeck

Tussen goden en mensen. Hijra’s, de transseksuelen van India – Paul van der Velde

Seksualiteit en mystiek – Kees Waaijman

Seksualiteit in Gods Koninkrijk – Door Brouns-Wewerinke

In het Niets de ander ontmoeten: Eckhart – Jos Huls

Seks en compassie. ‘The French prostitute’ – Loet Swart