Actueel

november 2019

Nijmegen


Op de bres voor een bevrijdende democratie 


Vrijdag 13 december 2019


Op de Nijmeegse universiteit vindt op vrijdag 13 december het symposium plaats 'Op de bres voor een bevrijdende democratie: een theologische bijdrage aan het debat’, dertig jaar na het verschijnen van 'Mensen als verhaal van God’ van Edward Schillebeeckx. 

In binnen- en buitenland verheffen verschillende groepen hun stem om gehoord te worden, van klimaatspijbelaars tot gele hesjes. Angst en onzekerheid voeden polarisering en wantrouwen, waardoor de democratie onder druk komt te staan. Wat zijn de problemen van de huidige democratie? Hoe kunnen burgers deelnemen aan een democratisch Nederland en Europa in een tijd van groeiende ongelijkheid en populisme? Dertig jaar geleden wijdde de theoloog Edward Schillebeeckx in zijn boek Mensen als verhaal van God ook aandacht aan de democratie. Hij vroeg zich af hoe een meer democratische kerk zou kunnen bijdragen aan een geschiedenis van heil en bevrijding. Zijn centrale uitgangspunt daarbij was Gods bevrijdende aanwezigheid in de geschiedenis van lijden en onderdrukking – in het bijzonder in het verzet hiertegen. Kan de kritische visie van Schillebeeckx een inspiratie zijn voor hedendaagse politieke vragen? Hoe kunnen theologische bronnen en religieuze leefvormen oproepen tot een ander, bevrijdend perspectief? Op het symposium wordt ingegaan op de vraag hoe een theologie in de geest van Schillebeeckx kan bijdragen aan ons denken over democratie vandaag. De inzichten van onder andere hoofdsprekers Herman Van Rompuy, Ellen Van Stichel en Stephan van Erp zullen in de ochtend het startpunt vormen van de discussie, die in de middag wordt voortgezet in drie workshops over klimaatverandering, democratiseringsprocessen op organisatieniveau en de dominicaanse visie op democratie.


Sprekers: Herman van Rompuy, Ellen van Stichel en Stephan van Erp

Wanneer: vrijdag 13 december 2019

Waar: Theaterzaal C, Radboud Universiteit, Nijmegen

Kosten en aanmelden: zie de website van het DSTS (Dominicaans Studiecentrum voor Theologie en Samenleving)

 zondag 20 oktober, 15.00 uur

Dirk De Wachter


De kunst van het ongelukkig zijn
Streven naar het geluk als levensdoel is een vergissing. Streven naar zin en betekenis, daarentegen, is waar het leven om draait.

In zijn nieuwste boek gaat Dirk De Wachter in op grote vraagstukken in onze maatschappij die ons leven bepalen, sturen of veranderen, maar die ons vooral in contact brengen met de ander of met onszelf.

Vanuit een constante verwondering leert De kunst van het ongelukkig zijn ons om na te denken over wat gelukkig zijn echt kan betekenen.


Uit de inleiding: 

Schrijvers en dichters zeggen de dingen altijd weer met scherpe onduidelijkheid en met heldere verwarring. Volgens mij komen ze zo dichter bij de waarheid. Gerrit Komrij omschreef in Intimiteiten (1993) met onovertroffen stijlvolle ironie de contradictie van het geluk.


Geluk betekent niet het bestaan van geluk, geluk betekent het streven naar geluk, het streven naar een ideaal dat ons als geluk verschijnt.

Als men weet dat dit streven nooit bevredigd zal worden – en dat

weet men – bestaat ons enige geluk derhalve uit ontevredenheid. Uit ongelukkig zijn.


Dirk De Wachter, De kunst van het ongelukkig zijn

Leuven / Amsterdam 2019

ISBN 9789401463584

€ 19,99

144 pagina’s