De ruimte van… Eén

2005 / 1

Kernredactie – De ruimte van… ‘Eén’

Peter Nissen – Een belijdenis van gedeelde ervaring en gedeeld verlangen

Arnold Uleyn – Een-zijn en toch jezelf blijven

Frans Maas – Eenheid als vloeiende vorm - De moeilijke balans tussen afbakening en openheid

Inigo Bocken – De veelvormigheid van de eenheid – Nicolaus Cusanus over de verscheidenheid van de religies

Ton van Eijk – Eenheid van de kerken: een lange weg te gaan

Jurjen Beumer – Een pelgrimage naar eenheid - De spiritualiteit van Taizé

Daan Van Speybroeck – Oude en nieuwe beeldtaal - De ramen van Carole Benzaken

Monica Bouman – Een instrument van geloof en eenheid - Dag Hammarskjöld en de Verenigde Naties 

Eric Venbrux – Eenheid of eenzaamheid? – Culturele intimiteit in het publieke afscheidsritueel voor André Hazes

Kees Waaijman – In God gegronde saamhorigheid

Jo Tigcheler – ‘Dat allen één zijn zoals Jij, Vader, in mij en ik in Jou’ (Jo 17: 21)

Hein Blommestijn – Eenheid als perspectief van de mystieke weg - Jan van Ruusbroec

Ad de Keyzer – Breng ons bijeen van heinde en ver

Ria van den Brandt – Eert de schepping

JAARGANG 2005