Vermoeden van het goddelijke

2011 / 2

Bij de omslag − Leo Ewals

Vermoeden van het goddelijke − Redactie

Het meisje in de tram. De hachelijkheid van het vermoeden − Ger Groot

Wat is er gebeurd met God in Nederland? − Peter Nissen

De taal over het Geheim is geheimtaal geworden, een gesprek over geloofstaal met predikante Marieke Brouwer − Lia Vergouwen

Vermoedens van het goddelijke − Joost de Wert, fotografie

Literaire vermoedens van het goddelijke  − Johan Goud

De wraak van de godin. De opstand van de vrouw in Altiplano en Anti-Christ − Tjeu van den Berk

Macht en aanwezigheid: twee namen voor het goddelijke − Kees Waaijman

Een echo / van niets dan dit zelfde ooit’. Een gedicht van Hans Faverey − Loet Swart

Zekerheid na de bijna-doodervaring − Frans Jespers

Om de ware liefde. My Sassy Girl door de ogen van Bernardus − Wiel Smeets

Zoekend geloven − Laetitia Aarnink

Het goddelijke proeven. Naar aanleiding van Johannes 6 − Door Brouns-Wewerinke

Het verborgen leven van de liefde. Søren Kierkegaard − Jos Huls

JAARGANG 2011