Omgaan met agressie

2016 / 2

Bij het omslag – Anke Roder

Omgaan met agressie – Redactie

Alledaags geweld. De persistentie van eer en wraak – Bas van Stokkom

Religie en geweld: de ambivalentie van het heilige – Peter Nissen

De kracht van weerloosheid – Iris Speckmann

Door de nauwe poort. Communicatie over gezondheidsbeslissingen – José Sanders

Aandachtige betrokkenheid in de zorg – Marianne van de Laar

Kennis is maar de helft – Pieter de Laat

Het geweld van reclame – Annemarieke van der Woude

De mens als kooidier – Nico Koning

Kannibalisme en ander vertier. Gewelddadig entertainment in de Oudheid – Paul Groos

Het geschonden lichaam in de kunst – Daan Van Speybroeck

Woede en verinnerlijking – een psychoanalytische verkenning – Herman Westerink

God en geweld – Kees Waaijman

De andere wang: een nieuwtestamentische reactie op agressie – Door Brouns-Wewerinke

Irritatie in de kloosterliturgie – Thomas Quartier

Beatrijs van Nazareth – Het geweld van de Minne – Jos Huls

Optaters – Ria van den Brandt

JAARGANG 2016