Goeie genade!

2017 / 1

Bij het omslag – Margriet Smulders

Goeie genade! – Redactie

De ‘goeie genade’ en haar theologische verwikkelingen – Frans Maas

Geleefde genade in het dagelijks leven van katholieke vrouwen – Trees Versteegen

Zonder waarom. John Caputo over het onvoorwaardelijke – Peter Nissen

‘Waar vriendschap is …’ – Mirjam Wolthuis

Na de omhelzing – Frits Hendriks

De gast van ver – Qader Shafiq

Geloof, gift en genade: een kleine geschiedenis – Marc De Kesel

De drie gratiën – Paul van Tongeren

Laat het zichzelf maken – Cobi van Baars

Amazing Grace – Annemarieke van der Woude

Gek van liefde. Genade bij Simone Weil – Barbara Zwaan

In de speelruimte van de genade – Kees Waaijman

Genade: tussen doen en laten – Door Brouns-Wewerinke

Vol van genade. Titus Brandsma – Hein Blommestijn

Vader – Ria van den Brandt

JAARGANG 2017