Waar bevinden we ons?

Jaarthema 2018

Alternatieve feiten. Nepnieuws. Factfree politics. Een nieuwe wereldorde. Waar bevinden we ons in dit verschuivende politieke landschap? Is er nog iets dat houvast biedt, of worden we volledig op onszelf teruggeworpen en moeten we het zelf maar weten? De kwestie speelt niet alleen op het niveau van de internationale verhoudingen, maar ook in ons persoonlijk leven kan de vraag zich aandienen of er iets is dat oriëntatie biedt en richting wijst. Is er nog een kompas waarop we kunnen varen?


In de vorige jaargang, 2017, is een aantal theologische thema’s aan de orde geweest: genade, vergeving, toekomst en schaamte. In 2018, waarin Speling haar zeventigste verjaardag viert!, staat Speling weer met beide benen op de grond – een houding die bij het tijdschrift past. Want als spiritualiteit gaat zweven en het contact verliest met de alledaagse werkelijkheid, dan raakt zelfs Speling het spoor bijster.


Wij zoeken naar een plaatsbepaling en daar horen markeringen in de ruimte bij. De vier thema’s in deze nieuwe jaargang zijn: grenzen, bakens, wegen en verbanden. Maar Speling wil niet de gemakkelijke route bewandelen. Nadrukkelijk richten wij onze blik ook op mensen die verdwaald zijn, mentaal en fysiek dakloos geraakt, die de hitte en droogte van de woestijn ondervinden zonder ook maar een idee te hebben welke kant zij op moeten. In de hoop dat een ervaring van ballingschap kan uitmonden in een ervaring van bevrijding: dat een onbegaanbaar pad toch begaanbaar blijkt.


nr. 1: Grenzen

nr. 2: Bakens

nr. 3: Wegen

nr. 4: Verbanden

JAARGANGEN