Willen we de volmaakte mens?

2019 / 2

Frank van de Schoor, Bij het omslag


Redactie, Willen we de volmaakte mens?


Ruud Welten, Volmaakt onvolmaakt


Anne Nijssen, Beperking in de filosofie van Karl Jaspers


Arend van Baarsen, De spiritualiteit van een niet perfect functionerend lichaam


Frans Maas, Volmaaktheid in spirituele en mystieke tradities


Gideon van Dam, Geestelijke begeleiding als weg naar volmaaktheid?


Erik Borgman, Volmaakt heilig


Inigo Bocken, Vergeving


Daan Van Speybroeck, Het geschondene. Beeldende kunst na de zondeval


Frits Hendriks, Maakbaar lichaam?


Grietje Dresen, Spiegeltje, spiegeltje. Vrouwen en schoonheidsidealen


Annemarieke van der Woude, Ingebeelde lelijkheid


Marjeet Verbeek, Marjorie Prime – een filosofische sciencefictionflim


Kees Waaijman, ‘Jullie zullen dus volmaakt zijn’


Door Brouns-Wewerinke, Volmaakt zijn volgens het Nieuwe Testament


Sanny Bruijns, De weg van het alledaagse


Ria van den Brandt, Zwijgende engel

JAARGANG 2019