Uitbundigheid

2021 / 2

Frank van de Schoor, Bij het omslag

Redactioneel, Uitbundigheid

Johan Goud, Lof der uitbundigheid

Peter Nissen, Zweten van groenheid: viriditas bij Hildegard van Bingen

Fride Bonda, Bezieling in de natuur

Grietje Dresen, ‘Alle dinge sijn mi te inge

Marcus van Loopik, ‘De rebbe gaat weer dansen.’ – De betekenis van vreugde in het chassidisme

Hans Alderliesten, ‘In de kerk hebben we hart én brein nodig.’ ‒ In gesprek met Samuel Lee

Hettie Berflo, Sprankelende poëzie

Marjeet Verbeek, Over uitbundige muziek, zang en dans. In gesprek met Jacques van Meel en Martyn Smits

Frank van de Schoor, Henk Pijnenburg – een grenzeloos kunstverzamelaar

Marjeet Verbeek, What we did on our holiday een uitgelaten en confronterende familiekomedie

Kees Waaijman, Wezer vieren, waarom zou ik?

Door Brouns-Wewerinke, Ingetogen uitbundig

Anne-Marie Bos, Buiten zichzelf? – Titus Brandsma over extases

Loet Swart, Gevoel, intensiteit en overvloed in de mystieke beleving – Jan van Ruusbroec

Ria van den Brandt, Als gekken staan dansen

JAARGANG 2021