Melancholie

2021 / 3

Frank van de Schoor, Bij het omslag


Redactioneel, Melancholie


Ben Schomakers, Melancholie – noodlot of zegen?


Hans Alderliesten, Streven naar geluk is gedoemd te mislukken. In gesprek met Damiaan Denys


Désanne van Brederode, Zomerhaat?


Frans Maas, Acedia in spirituele tradities: in het slop of kans


Daan Van Speybroeck, Melancholie van haar genereuze kant fotocycli van Maria Dabrowski en Zoë Parton


Jean-Jacques Suurmond, Het verlangen om te vallen


Mariëlle Polman, Spelenderwijs


Thomas Quartier, Wil ik zijn wie ik ben? Levensgeluiden van Sinéad O’Connor


Marjeet Verbeek, My Octopus Teacher


Jack Balhan, Een geluksgevoel met een smartelijk randje Søren Kierkegaard over melancholie


Kees Waaijman, Heel de schepping zucht


Door Brouns-Wewerinke, Melancholisch opgetogen


Loet Swart, Jan van Ruusbroec over de schroeiende hitte van het mystieke verlangen


Ria van den Brandt, Echte bergen

JAARGANG 2021