Verantwoordelijkheid - wat moet ik?

2022 / 2

Frank van de Schoor, Bij het omslag 

Redactioneel, Verantwoordelijkheid 

Door Brouns-Wewerinke, Wie is waarvoor verantwoordelijk?

Hans Alderliesten, ‘Er zijn onverklaarbare dingen in het leven …’ – In gesprek met Freek de Jonge

Marcel Becker, Menselijke verantwoordelijkheid en algoritmische beslissingen 

Trees van Montfoort, Verantwoordelijk handelen in de huidige klimaatcrisis 

Door Hezemans, God wil dat het leven goed is. De erfenis van Dietrich Bonhoeffer 

Jean-Jacques Suurmond, Antwoord geven à la Levinas 

Remco Graat, ‘Geestelijk verzorger, kun jij me niet beter maken?’ Over verantwoordelijkheid in de psychiatrie 

Rieke Mes, Gehoor geven aan je roeping: mijn zieletocht 

Marjeet Verbeek, La fille inconnue – het onbekende meisje krijgt een naam 

Daan Van Speybroeck, ‘Onze stilte laten klinken’ – het engagement van François Rouan en Yan Pei-Ming 

Kees Waaijman, Aanspreekbaar bij het leven 

Maarten van Boxtel, Preek van een Leek over 1 Korintiërs 13 

Loet Swart, ‘Doordat je je zo overijld werpt op alles wat je tegenkomt’ – Hadewijch 

Ria van den Brandt, Wolvenwijsheid

JAARGANG 2022