Verantwoordelijkheid - wat moet ik?

2022 / 2

Frank van de Schoor, Bij het omslag

Redactioneel, Verantwoordelijkheid

Door Brouns-Wewerinke, Wie is waarvoor verantwoordelijk?

Hans Alderliesten, ‘Er zijn onverklaarbare dingen in het leven …’ – In gesprek met Freek de Jonge

Marcel Becker, Menselijke verantwoordelijkheid en algoritmische beslissingen

Trees van Montfoort, Verantwoordelijk handelen in de huidige klimaatcrisis

Door Hezemans, God wil dat het leven goed is. De erfenis van Dietrich Bonhoeffer

Jean-Jacques Suurmond, Antwoord geven à la Levinas

Remco Graat, ‘Geestelijk verzorger, kun jij me niet beter maken?’ Over verantwoordelijkheid in de psychiatrie

Rieke Mes, Gehoor geven aan je roeping: mijn zieletocht

Marjeet Verbeek, La fille inconnue – het onbekende meisje krijgt een naam

Daan Van Speybroeck, ‘Onze stilte laten klinken’ – het engagement van François Rouan en Yan Pei-Ming

Kees Waaijman, Aanspreekbaar bij het leven

Maarten van Boxtel, Preek van een Leek over 1 Korintiërs 13

Loet Swart, ‘Doordat je je zo overijld werpt op alles wat je tegenkomt’ – Hadewijch

Ria van den Brandt, Wolvenwijsheid

JAARGANG 2022