De wijde wereld

Jaarthema 2024

We schrijven 1854. De Amerikanen willen een stuk land van de Indianen kopen. Dit is wat Chief Seattle daarop vraagt aan ‘het grote opperhoofd in Washington’: ‘Is de aarde van u? Hoe kan men de lucht bezitten? De geurende bloemen zijn onze zusters. De rivieren zijn onze broeders, zij lessen onze dorst. Wat is de mens zonder dieren? Wij zijn een deel van de aarde. Wat wil de blanke man eigenlijk kopen?’


170 jaar later moeten we vaststellen dat ‘de blanke man’ zich inderdaad gedraagt alsof de aarde van hem is. Met een groot aantal crises tot gevolg: opwarming van de aarde, vluchtelingenstromen, gewapende conflicten, retoriek die mensen beschadigt.


Sommige van deze kwesties zijn nieuw, andere duren, al sinds mensenheugenis, voort. Heden ten dage wordt daar uiteenlopend op gereageerd: met woede of verwondering, met mededogen of onverschilligheid, met empathie of argwaan, met humor.

Vanuit de studie van de spiritualiteit gaan we in Speling op zoek naar waar ruimte en beweging zit. We bewandelen daartoe de weg van bezinning en verdieping; vorming en omvorming; stilte en ontmoeting; geïnspireerd handelen. Het brengt ons op de volgende vier thema’s voor 2024, geënt op de genoemde vraagstukken rond klimaat, migratie, oorlog en communicatie:


nr. 1: de aarde bewonen

nr. 2: een thuis zoeken

nr. 3: dromen van vrede

nr. 4: spreken over het geheim

JAARGANGEN