Actueel

maart 2021

Jos van Remundt


De achterkant van verhalen

Anders kijken naar de Bijbel en de Koran


We horen bijna elke dag nog verwijzingen naar verhalen uit de Bijbel en de Koran. Maar hoe goed kennen we deze echt? En wat weten we over de verschillen en de overeenkomsten tussen de verhalen in de Bijbel en de Koran?


Verhalen kunnen mensen helpen om samenhang te scheppen in een verwarrende en soms beangstigende wereld. De grote verhalen van jodendom, christendom en islam worden gebruikt om levensvragen te beantwoorden en een houding ten aanzien van de wereld in te nemen. Joden, christenen en moslims vinden echter verschillende antwoorden. Zelfs aanhangers van dezelfde godsdienst kunnen heel andere conclusies uit de verhalen trekken.


'De Achterkant van Verhalen' beschrijft de manier waarop vroeger de grote verhalen werden overgeleverd en onder welke omstandigheden ze werden vastgelegd. Het legt uit hoe moeilijk het kan zijn om de oorspronkelijke teksten te interpreteren en te vertalen. Ook laat het zien op welke manieren de verhalen worden bewerkt voor kinderen en worden verbeeld in kunst, boekillustraties en muziek. Bedoeld voor iedereen die meer wil leren over de verhaaltradities die in onze diverse samenleving voortleven.


Auteur Jos van Remundt is docent levensbeschouwing, religiewetenschappen en filosofie. 


Een leeswijzer (PDF, 130kb), daarin kunt u lezen wat er per hoofdstuk besproken wordt.


“Prachtig vergelijkend overzicht van verhalen uit de drie Abraham-tradities, Jodendom, Christendom en Islam. Zeer welkom in deze tijden van onbegrip en polarisatie.” – Herman Wijffels (lid Comité van Aanbeveling Stichting Echelon) Eburon, Utrecht 2020

420 pagina's 

€ 29,50

ISBN 9789463013079

Geert Mortier, Elsbeth Wolf, Marja de Groote
(Redactie)


Ton Lathouwers. Je kunt er niet uit vallen. 

Zentoespraken


De titel vormt de rode draad die door alle zentoespraken heen is geweven. Het boek is een verzameling teisho’s, die Ton Lathouwers gaf tijdens zenretraites in de afgelopen vijftien jaar.  Deze zentoespraken bevatten de geconcentreerde neerslag van een levenslange omgang met de weg van zen, met ontmoetingen en met wijsheidsteksten uit Oost en West. Zij zijn ten diepste religieus in hun zoektocht naar de ware aard van de mens en van wat hij mag hopen.

Ton Lathouwers laat als onconventionele zenleraar zien hoezeer de inzichten van zen in vele religieuze tradities aanwijsbaar zijn, ook bij denkers als Sjestov, Nietzsche, Kierkegaard en zelfs Sovjetauteurs die geen religieuze taal meer hadden.

Deze toespraken gaan in essentie over vertrouwen, over het oervertrouwen dat zelfs over de dood heen gaat. Al vergaat het universum, je oorspronkelijke gelaat vergaat nooit. Je kunt er niet uit vallen. Dat is het beginpunt voor de boeddhistische gelofte die het levensmotto van de auteur werd: 'hoe talloos de levende wezens ook zijn, ik beloof ze allen te bevrijden'.

Zowel wat vorm als wat inhoud betreft is dit een bijzonder boek. De redacteuren, leerlingen van Ton Lathouwers, hebben de inhoud van de toespraken knap geordend en in vier delen gerangschikt. In de afzonderlijke delen staat steeds een uitspraak of een tekst centraal. De inhoud is bemoedigend en belicht de essentie van het mens-zijn vanuit een waaier van tradities.

Ton Lathouwers (1932) begon met zen in 1968. In 1987 gaf de Chinese Ch’anmeester Teh Cheng hem autorisatie als zenmeester. Weten wie we ten diepste zijn, oervertrouwen, genade en mededogen zijn de kernbegrippen in zijn onderricht. Zij staan ook centraal in de talloze zentoespraken die hij hield tijdens de intensieve retraites van het door hem geleide Maha Karuna-Ch’an. Zijn begeleiding staat in het teken van de ontmoeting van hart tot hart.


Ton Lathouwers, Je kunt er niet uit vallen. Zentoespraken

Redactie Geert Mortier, Elsbeth Wolf, Marja de Groote.

Uitgeverij Asoka, Waarbeke (B) 2020

ISBN: 978 90 5670 399 8

460 pagina’s

€ 24,95