Actueel

april/mei 2020

Speling 2020

Nieuwe uitgever en vernieuwde vormgeving


Nieuwe uitgever

Met ingang van jaargang 2020 wordt Speling uitgegeven door Uitgeverij Skandalon in Middelburg. Begin van dat jaar hoorde de redactie dat drukkerij Gianotten in Tilburg, uitgever van Speling sinds 1967, failliet was gegaan. De redactie is verheugd dat zij bij Uitgeverij Skandalon nieuw onderdak heeft gevonden, al spijt het haar vanzelfsprekend dat er een einde kwam aan de meer dan vijftig jaar durende verbintenis met Gianotten.


Vernieuwde vormgeving

Samen met de nieuwe uitgever heeft de redactie de gelegenheid genomen om de vormgeving iets aan te passen, terwijl de vertrouwde uitstraling van Speling behouden blijft. Zij hopen dat de presentatie van de tekst in kolommen en het uitlichten van een enkel citaat de leesbaarheid van het tijdschrift veraangenaamt. 

Reacties zijn welkom: redactie@speling.nl.

Manu Keirse en Leo Fijen


Het wonder van de kleine goedheid

in tijden van eenzaam sterven en beperkt afscheid


Sterven in quarantaine is vaak in eenzaamheid doodgaan. Rouwen zonder persoonlijk afscheid slaat littekens die pijn blijven doen, ook na de huidige crisis. Manu Keirse en Leo Fijen schrijven elkaar brieven midden in de coronacrisis en pleiten voor het wonder van de kleine goedheid. Dat wonder zoekt in de eenzaamheid van protocollen en regels steeds weer de nabijheid van de ernstig zieke broer of zus en de hand van de stervende vader of moeder.


Dit is een boek voor allen die hun naaste hebben verloren in de coronacrisis en nog zoveel vragen en pijn hebben, maar ook voor allen die hun naaste op een ander moment moesten loslaten. Want sterven in eenzaamheid gebeurt niet alleen in de coronacrisis maar is een verdriet van alle tijden.Manu Keirse is voor Vlaanderen en Nederland een veelgelezen auteur van boeken over rouw, verdriet, afscheid en sterven. Leo Fijen publiceerde ook vaak over deze thema's. Samen schreven ze eerder een boek over de dood van hun moeder.Adveniat, Baarn 2020

Begin mei leverbaar via de boekhandel of via www.adveniat.nl

ISBN 9789493161320 | NUR 749 | 64 pag. | € 14,90