Actueel

Met medewerking van Jean-Jacques Suurmond, Peter Nissen, Lia van Aalsum, de redactie van Speling en de erven van Jaap Min


Openkomen voor de liefde. 

Reis door het veelkleurig landschap van de mystiek


Bundel met tien artikelen uit het tijdschrift Speling van en voor Hein Blommestijn ter ere van zijn tachtigste verjaardag.

Elk artikel heeft een eigen invalshoek en biedt uitzicht op het veelkleurige landschap van de mystiek.

De volgende titels zijn opgenomen:

  • De slingerwegen van de mystiek;
  • Het eeuwige nu;
  • Menswording, een goddelijk geboorteproces: Irenaeüs van Lyon;
  • Vooruitgang in het geestelijk leven: Willem van Saint-Thierry;
  • Schoonheid die overweldigt: Teresa van Jezus;
  • De natuur, het gelaat van de Beminde: Jan van het Kruis;
  • Heiligheid gebeurt vanuit God: Jean de Saint-Samson;
  • Geloven zonder geloof: Thérèse van Lisieux;
  • Vergeven is de dood aanvaarden: Simone Weil;
  • Gebed als leerschool van de liefde: Antoine de Saint-Exupéry.


“De publicaties van Hein Blommestijn zijn talrijk en divers van inhoud. Maar vooral willen zij dienstbaar zijn aan mensen die op zoek zijn naar verdieping en bevrijding. Zij willen lezers in aanraking brengen met de speling die de Geest in ons leven kan brengen: los van krampachtigheid, los van angst, los van blokkades en los van opgelegde zekerheden. De zoektocht naar bevrijding is een avontuur en de grootste avonturier is God zelf, nabij en tegelijk verborgen. De mystieke auteurs uit het verleden zijn daarbij reisgidsen en tochtgenoten.

Wij mogen Hein Blommestijn dankbaar zijn dat hij ons met zovelen van hen heeft laten kennismaken en dat hij zo zijn lezers heeft geholpen om zich te openen voor de Liefde.”

Peter Nissen


De karmeliet Hein Blommestijn (1943) is emeritus hoogleraar spiritualiteit. Hij leeft in de gemeenschap Ad Montem op Schiermonnikoog. 

Voor meer informatie, ook over zijn publicaties, zie www.admontem.org

Hans Alma


De kunst van pelgrimeren

De geestelijk verzorger als verbeeldingsprofessional


Geestelijk verzorgers begeleiden mensen op hun zoektocht naar wat voor hen van waarde is, wat hun leven richting geeft, wat hen inspireert en motiveert. Ook in een seculiere context kunnen we dit zoeken verbinden met wat mensen heilig is. In het domein van het heilige is de geestelijk verzorger een geoefende pelgrim die een eindje met iemand meereist en al zoekend nieuwe mogelijkheden verkent. Mogelijkheden voor hoop in een ontmoedigende situatie, voor een gebaar dat kracht geeft in een situatie die machteloos maakt, voor een woord dat iemand verder helpt in de eigen zoektocht.

Om die mogelijkheden te vinden, is verbeeldingskracht nodig. Niet als een vlucht uit de werkelijkheid, maar om wat hier-en-nu gegeven is aandachtig te onderzoeken op wat daarin als mogelijk verschijnt.

'De kunst van pelgrimeren' geeft handvatten hoe geestelijk verzorgers hun verbeeldingskracht kunnen oefenen en professioneel kunnen inzetten. Zij ontwikkelen zich zo tot verbeeldingsprofessionals die gebruik maken van (religieuze) verhalen, rituelen, poëzie en andere kunstvormen in de begeleiding van een ander bij het omgaan met levens- en zinvragen.

Het boek opent met het gedicht 'Existentie' van Jan Willem Schulte Nordholt. Dit gedicht zet meteen de toon voor het boek. Het eerste couplet luidt:


Hier loopt het ik, het loopt zichzelf te vinden,

het ziet verbaasd de regen en het gras.

Het denkt: wat loop ik hier zo in den blinde,

wie laat dit hart slaan, wie bepaalt de pas?

Het luistert naar het stromen van de winden. 


Hans Alma (1962) is psycholoog, hoogleraar geestelijke zorg en religieus-humanistische zingeving aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Zij schreef eerder het boek Het verlangen naar zin: De zoektocht naar resonantie in de wereld (2020). Zie ook haar website: www.hansalma.com

Hans Alma schrijft regelmatig voor Speling. Zie bijvoorbeeld haar bijdrage in Speling 2022 nummer 4: 'Waartoe word ik uitgenodigd? Een poëtische verkenning van in vrijheid antwoorden'.Hans Alma, De kunst van pelgrimeren. De geestelijk verzorger als verbeeldingsprofessional, Eburon, Utrecht 2024

122 pagina's

€ 18,00

ISBN 9789463014878