Abonneer op Speling

De looptijd van een abonnement is van januari tot en met december en wordt steeds voor een heel jaar aangegaan. Jaarlijks verschijnen er 4 uitgaven, die steeds aan het einde van ieder kwartaal worden verstuurd. Zonder opzegging wordt het abonnement automatisch verlengd. Opzegging dient vóór 1 februari van het lopend jaar te geschieden.

Klik op een van de hieronder afgebeelde keuzeknoppen. Dit opent een e-mail bericht. Gelieve in de onderwerpregel van dit bericht het gewenste abonnement aan te geven. Geef daarnaast in dit bericht uw naam- en adresgegevens op, evenals eventueel ook het telefoonnummer waarop u bereikbaar bent. U ontvangt een bevestiging van uw aanmelding. 

Er zijn enkele varianten van het abonnement, met daaraan verbonden verschil in kosten. Maak de keuze die voor u van toepassing is.

Nederland

Ik abonneer mij op de lopende jaargang en wacht de rekening af. Een abonnement kost € 28,50 per jaar. Reeds verschenen nummers van deze jaargang worden mij toegestuurd.

Ik neem een abonnement met ingang van het komende kalenderjaar. Een abonnement kost € 28,50 per jaar.

Europa

Ik abonneer mij binnen Europa op de lopende jaargang en wacht de rekening af. Een abonnement kost € 30,00 per jaar. Reeds verschenen nummers van deze jaargang worden mij toegestuurd.

Studenten

Ik abonneer mij als student op de lopende jaargang en wacht de rekening af. Een abonnement kost € 23,50 voor maximaal drie jaar. Ik voeg een bewijs (bijvoorbeeld collegekaart) via e-mail (ingescand als PDF) als bijlage toe. Reeds verschenen nummers van deze jaargang worden mij toegestuurd.