Actueel

januari/februari 2020

Nijmegen


Op de bres voor een bevrijdende democratie 


Vrijdag 13 december 2019


Op de Nijmeegse universiteit vindt op vrijdag 13 december het symposium plaats 'Op de bres voor een bevrijdende democratie: een theologische bijdrage aan het debat’, dertig jaar na het verschijnen van 'Mensen als verhaal van God’ van Edward Schillebeeckx. 

In binnen- en buitenland verheffen verschillende groepen hun stem om gehoord te worden, van klimaatspijbelaars tot gele hesjes. Angst en onzekerheid voeden polarisering en wantrouwen, waardoor de democratie onder druk komt te staan. Wat zijn de problemen van de huidige democratie? Hoe kunnen burgers deelnemen aan een democratisch Nederland en Europa in een tijd van groeiende ongelijkheid en populisme? Dertig jaar geleden wijdde de theoloog Edward Schillebeeckx in zijn boek Mensen als verhaal van God ook aandacht aan de democratie. Hij vroeg zich af hoe een meer democratische kerk zou kunnen bijdragen aan een geschiedenis van heil en bevrijding. Zijn centrale uitgangspunt daarbij was Gods bevrijdende aanwezigheid in de geschiedenis van lijden en onderdrukking – in het bijzonder in het verzet hiertegen. Kan de kritische visie van Schillebeeckx een inspiratie zijn voor hedendaagse politieke vragen? Hoe kunnen theologische bronnen en religieuze leefvormen oproepen tot een ander, bevrijdend perspectief? Op het symposium wordt ingegaan op de vraag hoe een theologie in de geest van Schillebeeckx kan bijdragen aan ons denken over democratie vandaag. De inzichten van onder andere hoofdsprekers Herman Van Rompuy, Ellen Van Stichel en Stephan van Erp zullen in de ochtend het startpunt vormen van de discussie, die in de middag wordt voortgezet in drie workshops over klimaatverandering, democratiseringsprocessen op organisatieniveau en de dominicaanse visie op democratie.


Sprekers: Herman van Rompuy, Ellen van Stichel en Stephan van Erp

Wanneer: vrijdag 13 december 2019

Waar: Theaterzaal C, Radboud Universiteit, Nijmegen

Kosten en aanmelden: zie de website van het DSTS (Dominicaans Studiecentrum voor Theologie en Samenleving)

 zondag 20 oktober, 15.00 uur

Jonathan Sacks


Exodus. Boek van de bevrijdingIn dit wereldwijde standaardwerk bespreekt rabbijn Jonathan Sacks de belangrijkste Exodusverhalen. Hij leest ze door een groothoeklens: hij legt verbanden met de Tora als geheel, met filosofie en wereldgeschiedenis, en met ons persoonlijke leven.

De 44 hoofdstukken zijn afzonderlijk te lezen. 


Exodus is het grote verhaal van de hoop, van een volk dat bevrijd wordt. Het vertelt het verbazingwekkende verhaal van een groep slaven die wordt bevrijd uit het machtigste rijk van de oude wereld. Theologisch gezien is het revolutionaire karakter van de boodschap nog groter: de allerhoogste macht mengt zich in de geschiedenis om het op te nemen voor machtelozen.

Exodus gaat over de geboorte van een natie. Het vertelt over politiek, samenleven, en de principes op grond waarvan dit volk een eenheid wordt: rechtvaardigheid, vrijheid en de toepassing van het recht, evenals de heiligheid van het leven en menselijke waardigheid. 

In het hart van Exodus staat een monumentale gebeurtenis, de verbondssluiting bij de berg Sinaï. Daar vindt de belangrijkste gebeurtenis uit de joodse traditie plaats: God verbindt zich aan een volk en het volk verbindt zich aan God. Exodus is een zelfstandig te lezen deel van de vijfdelige serie ‘Verbond en dialoog', een wereldwijd standaardwerk. Vanuit de vaste weeklezingen in de synagoge biedt Sacks inzicht in de belangrijkste verhalen van de Tora en legt hij de essentie van het jodendom uit. In doordachte beschouwingen, die ook los te lezen zijn, toont Sacks de universele zeggingskracht van de Tora.


Jonathan Sacks (1948) is emeritus opperrabbijn van Groot-Brittannië en lid van het Britse Hogerhuis. In 2016 ontving hij de prestigieuze Templetonprijs voor zijn levensbeschouwelijke bijdrage aan het maatschappelijke debat en zijn rol in de interreligieuze dialoog. De prijs is eerder toegekend aan o.a. de Dalai Lama, Moeder Teresa en Tomás Halík. De complete vijfdelige serie Verbond en dialoog. Joodse uitleg bij de Tora wordt uitgegeven door Skandalon. Genesis en Leviticus verschijnen in 2020, Numeri en Deuteronomium daarna. 


Jonathan Sacks, Exodus. Boek van de bevrijding, 

Skandalon, ISBN 9789492183927 

320 pagina's

€ 29,95