Kunstenaar van jaargang 2020 – Oussama Diab

De oorlog is onontkoombaar aanwezig in het werk van de Palestijns-Syrisch-Nederlandse kunstenaar Oussama Diab: de oorlog die maakte dat hij en zijn gezin Damascus moesten ontvluchten en hun heil zochten in Nederland. De ervaring van verwoesting, chaos en dood is hem onder de huid gaan zitten en laat zich aflezen aan een deel van zijn schilderijen en tekeningen.


Oussama Diab schildert en tekent al zijn hele leven portretten. Het gelaat, spiegel van de ziel, fascineert hem mateloos. Zijn portretten zijn niet eenduidig, maar eerder evocatief; ze roepen een bepaalde stemming op en nodigen de beschouwer uit dichter te komen bij wat in het eigen hart omgaat. De slaper op het omslag van het eerste nummer is zo’n portret dat vragen oproept. Zien we hier de slaap of de eeuwige slaap? Zijn de ogen open of gesloten? Dat deze vaag zijn gehouden, is wellicht geen toeval. De mond is helderder aangezet ‒ wat heeft de slaper ons te zeggen vanaf gene zijde? De zachte lijnen en het subtiele kleurverloop versterken het uitnodigende karakter van het werk.


Wat is er in de slaap, wat is er na de dood? Het is een hoopvolle gedachte dat het aangezicht van de dood bij deze kunstenaar, die de oorlog in zijn gruwelijke gedaanten heeft leren kennen, niet afschrikwekkend is geworden. De slaper hult zich in de nevel van de grenzeloze tijd.


Oussama Diab (1977) is geboren in Damascus. Hij heeft zijn opleiding genoten aan de Faculteit der Schone Kunsten, Universiteit van Damascus (2002). Solotentoonstellingen verzorgde hij in Damascus, Beirut, Dubai, Antwerpen en Nijmegen. Hij werkte mee aan groepstentoonstellingen in, onder andere, Damascus, Beirut, Dubai, Aleppo, Venetië, Jeddah, Seoul, Beirut, Genève, Caïro, Miami, Nijmegen en Amsterdam.


Elianne Keulemans